hegyi ibolya  az idő szövete
 
tézisek
tézis I.
Az európai tradíciójú szövött kárpit megítélése nem egyöntetű, annak ellenére sem, hogy az ezredfordulón a műfaj újjászületésének lehetünk tanúi. E bizonytalanság fő oka meglátásom szerint az, hogy a műfaj a modernitásban halmozottan hátrányos helyzetbe került, mert,

- nem sorolódhatott be az intellektuális tevékenységekké váló modern művészetek közé, mivel nem tudott leválni ősi, a modern időfelfogással ellentétes, lassú kézműves technikájáról.

- Többszereplős, tervezőt, kartonkészítőt és szövőt igénylő munkamegosztásos előállítási módja a fejlődés gátjává vált.

- A XIX. században képzőművészeti identitása ellenére alapanyaga alapján az Iparművészeti Múzeumba "utalták".

- Tradicionálisan az európai feudális udvari reprezentációhoz kötődött, ezért például a Francia Forradalom alatt Marat haszontalannak és feleslegesnek ítélte. Marat ítéletének - mely napjainkig érezteti hatását - lélektani hátterére Martin Warnke Udvari művészek című könyvében világít rá. E szerint a polgári társadalom nemcsak a volt uralkodó osztálynak, hanem a művészetnek sem tudja megbocsátani azt, hogy magasabb rendeltetését egykoron az udvaroknál töltötte be.

Warnke felhívja azonban a figyelmet arra is, hogy a fejedelmi udvarok alakították ki a művészképzés rendszerét, az akadémiákat is, melyek művészetszemléletük középpontjába a magasrendű tudást helyezték. Ezen az elképzelésen alapul a művészi alkotás szellemi természetének belátása, ami azt is jelenti, hogy a művészet tartalmi és formai szempontú megítélése során a formai, mesterségbeli oldallal szemben a tartalmi oldal, azaz az idea, a művészi elképzelés élvez elsőbbséget.
tézis II.
A XIX. században az angol Arts and Crafts Mozgalom hatására megjelenő, szövési tudást igénylő autonóm kárpitművészet fejlődése tapasztalatom szerint a fenti felfogás cáfolata.

- A autonóm szövött kárpit metamorfózisa véleményem szerint ugyanis az idea és mesterségbeli oldal - vagyis az elképzelés és a szövött kárpit által "beszélt nyelv", a szövés - kölcsönhatásaiból, és nem utolsó sorban művészek összekapcsolódó kutatásainak, tapasztalatainak eredményeképpen jöhet csak létre.

- A kárpit metamorfózisának vizsgálatához elméleti alapot George Kubler Az idő formája című művében bemutatott, a művészet "működésére" vonatkozó elképzelése ad, melyben a hangsúly szintén nem az egyéni produkciókon, hanem művészek, művészi nemzedékek közös erőfeszítésén van. Kubler elképzelése ugyanis az egymással összekapcsolódó művészi megoldások sorozatára vonatkozik, mely elképzelés a szövött kárpit vizsgálatának esetében is alkalmazható.
tézis III.
A XIX. században az iparművészet kategóriájába átsorolt szövött kárpit XX. századi története során funkció és pozíció váltásokon esett át:

- a Bauhausban a sorozatgyártás prototípusaként funkcionált.

- a Lausanne-i kísérletek során leválva tradicionális technikájáról, a térbe kilépve új képzőművészeti műfajjá, "kárpit-hibriddé", azaz "tértextillé" vált, melyet a kritika ugyanúgy alkalmazott művészetnek tekintett, mint elődjét, a szövött kárpitot.
tézis IV.
Az ezredfordulóra a hagyományos szövött kárpit - amelynek megújításában a XX. században magyar autonóm kárpitművész nemzedékek hálózatának jelentős szerep jutott, mely hálózatnak a műfaj iránt tudatosan és szenvedélyesen elköteleződve magam is tagja vagyok - tért vissza a kortárs művészet színpadára.