hegyi ibolya  az idő szövete
 
időformák / időjárásjelentés/H2O / részletek
Detail
Időjárásjelentés/H2O című kárpitom az emanációt, az áramlást, a tünékeny pillanatot próbálja megragadni. A víz halmazállapot változásait a különböző anyagminőségekkel érzékeltettem. A száraz felületnél háromféle anyagot, gyapjút, lent és hernyóselymet használtam. A ködös, párás felület esetében e három minőség mellé fémszálat fogtam, míg az esőt e párás felületre történő hímzés segítségével "húztam fel".
Látszólag ellentmondás feszül azonban a pillanat, vagyis a halmazállapot változások megragadásának szándéka és a kárpit hosszú ideig tartó, elmélyült munkát igénylő, maradandó minőségre törekvő "időtlensége" között.
Az ellentmondás feloldása, azaz a modernitás időfelfogásának megfelelő "száguldás" és az előrejelzés érdekében, kárpitba szőtt "örök és végtelen" Időjárás jelentésem halmazállapot elemei az aktuális előrejelzésnek megfelelően felcserélhetők, illetve mikroprocesszorral kontrollált világítással emelhetőek ki.
A gyorsuló idő életünket, kultúránkat meghatározó hatása ugyanis sokakat foglalkoztat, annál is inkább, mert elhatalmasodása új, megoldatlan kérdésekkel szembesít. András Edit szerint "Világszerte tapasztalható, hogy e folyamatok ellensúlyaképpen egyre nyilvánvalóbban érvényesül a lefékezés tendenciája: Felértékelődtek az értelmezésre, meditációra, emlékezésre alkalmas momentumok", mely elképzelés a kárpitra vonatkoztatva is relevánsnak tűnik. A műfaj "lassúsága" azonban sokak számára még mindig anakronizmusnak tűnik, annak ellenére, hogy a szövött kárpit újjászületését, aktualitását éppen az "anakronizmus", azaz az elmélyültségre és minőségre törekvő "lassúság" teszi lehetővé, hiszen Hans Belting is azt gondolja, hogy "...a klasszikus művészetek, amelyektől már számtalanszor búcsút vettünk, minden várakozásunk ellenére is továbbélnek, sőt e körülményből új erőt merítenek és új szabadságot biztosítanak maguknak."